سرمایه‌گذاری دی

پیشرو در سرمایه‌گذاری نوآورانه

اولویت‌های سرمایه‌گذاری

انرژی
فناوری‌های مرتبط با تولید و مدیریت انرژی
آب و محیط زیست
تصفیه، مدیریت و انتقال آب؛ یا مرتبط با توسعه پایدار
هوش مصنوعی
هوش مصنوعی، کلان‌داده‌ها و فناوری‌های نوین
زیست‌فناوری
کاربرد سامانه‌های زنده در تولید محصولات فناورانه
ریز فناوری
فناوری نانو و حوزه‌های باسته به فناوری نانو
High Speed Services
Very fast performance.
Secure payments
All payments are 3D secured.
Robust Features

Make a Big Shift in your Company Workflow.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore aliqua.

بخشی از سبد سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری دی

مجموعه دی روی با توجه به الویت‌های خود روی مجموعه‌ از پروژه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند

شبکه شرکای استراتژیک

فرآیند سرمایه‌گذاری

ارسال درخواست

ثبت درخواست سرمایه از طریق سایت شرکت

بررسی اولیه

بررسی و غربالگری طرح‌های با توجه  به اهداف شرکت

آشنایی

جلسه حضوری برای آشنایی با تیم کارآفرین و طرح

ارزیابی

بررسی و راستی آزمایی اطلاعات طرح

قرارداد

انجام مذاکرات و انعقاد قرارداد بین طرفین

همراهی

مشاوره و همراهی با تیم در مسیر پیشرفت

خروج

خروج شرکت سرمایه‌گذاری دی 

خدمات مشاوره

خدمات مشاوره سرمایه‌گذرای، تحلیل سرمایه‌گذرای و انجام مطالعات آینده پژوهی

رصدخانه فناوری

مطالعات آینده‌پژوهی و رصدخانه فناوری
سرمایه‌گذاری خطرپذیر
Venture Capital
استارت آپ استادیو
Startup Studio
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
Private Equity Fund
شبکه نوآوری باز
Open innovation Network