چشم انداز

ارزش آفرین و پیشرو در توسعه پایدار زیست بوم سرمایه گذاری نوآورانه در کشور

Stack
Stack

ماموریت سرمایه‌گذاری دی

بدل شدن به یکی از پنج بازیگر اول فعال در زیست بوم سرمایه‌گذاری نوآورانه در کشور و و افزایش سودآوری گروه از طریق سرمایه‌گذاری در فناوری‌های خوش آتیه و انتشار نوآوری در گروه شرکت‌های سرمایه‌گذاری غدیر

+0

Available developers

+0K

Clients Every Year

+0M

Revenue in 2020

+0

Staff members in Europe

استراتژی‌های کلان

استراتژی مجموعه سرمایه‌گذاری دی بر محور ایجاد زنجیره ارزش سرمایه‌گذاری نوآورانه و شکل‌دهی ارکان پشتیبان، پایش فناوری‌های خوش آتیه و انجام مطالعات آینده‌پژوهی است.

Image

اعضای هیئت مدیره

سید محمدعلی عبادی
سید محمدعلی عبادی
مدیرعامل
امیرحسین خان احمدی
امیرحسین خان احمدی
عضو هیئت مدیره
سید علیرضا عظیمی‌پور
سید علیرضا عظیمی‌پور
رئیس هیئت مدیره

چالش‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری نوآورانه